LUÔN BÊN CẠNH VÀ SẴN SÀNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
  • 1/ Miễn phí hợp đồng công chứng và chi phí rút hồ sơ
  • 2/ Thay dầu máy và bầu lọc miễn phí trước khi giao xe
  • 3/ Kiểm tra, bảo dưỡng cấp 4 toàn bộ xe trước khi giao xe
  • 4/ Cấp sổ bảo hành, theo dõi bảo dưỡng tại hệ thống xưởng Western Ford cho khách hàng ngay khi nhận xe